مرام شرکت شما، چه فرقی با چشم انداز، ماموریت، یا ارزش های شرکت تان دارد؟

بطور مرتب می شنویم که شرکت ها و سازمان ها باید یک مرام (purpose) واقعی و قانع کننده داشته باشند — اما این به چه معنی ست؟ آیا به اندازه کافی برچسب های مختلف برای نشان دادن جهتگیری سازمانی وجود ندارد که سراغ یک تعریف جدید می رویم؟ چه نیازی است که باید یک تابلوی جدید اختراع کنیم؟

به نظر من نیاز است، و در اینجا همه آنها را کنار هم گذاشتم تا فرقشان را راحت تر درک کنیم.

thr.com
thr.com

بیانه چشم انداز می گوید سازمان یا تیم ما در سال های آتی کجا میخواهد باشد.

چشم انداز (Vision)

یک بیانه چشم انداز می گوید «سازمان ما در سالهای آتی کجا میخواهد باشد». و معمولاً توسط مدیران ارشد تعیین می شود تا در یک فضای شفاف و فراموش نشدنی، و فراتر از کارهای روزمره بتواند روی طرز فکر افراد تاثیر بگذارد. برای مثال، شرکت سوئدی Ericsson (ارائه دهنده تجهیزات، نرم افزار و سرویس های ارتباطی) 1 چشم انداز خود را چنین تعریف میکند: “بازیگر اصلی در همه حوزه های ارتباطی دنیا.”

techinsider.io
techinsider.io

بیانیه ماموریت مشخص میکند سازمان یا تیم ما، هم امروز و هم در آینده چه کاره است (و چه کاره نیست).

ماموریت (Mission)

چیزی بنام بیانیه ماموریت هم داریم، که مشخص میکند «سازمان ما، هم امروز و هم در آینده چه کاره است (و چه کاره نیست)» و هدف آن این است که مدیران و کارمندان را همواره متمرکز نگاه دارد. بیانیه ماموریت را ممکن است یک شرکت مشاور و با توجه به نوع کار، مشتریان، و سطح خدمات فعلی ما، برای ما تنظیم کند. برای مثال: “ارائه همکاری های سطح بالا به مدیران ارشد و میانی شرکت های متوسط و بزرگ مالی، در ارزیابی عملکرد آن شرکت ها.”

deviantart.net
deviantart.net

بیانیه ارزش نوع رفتار مطلوب و مورد نظر شرکت یا تیم ما را توصیف می کند.

ارزش ها (Values)

ارزش های شرکت، در واقع «نوع رفتار مطلوب و مورد نظر شرکت را توصیف میکند.» مثل شرکت Coca-Cola که از ارزش ها، به عنوان یک قطب نمای رفتاری استفاده میکند. ارزش های شرکت Coca-Cola شامل این موارد است: شجاعت برای شکل دادن یک آینده بهتر، نفوذ در تیم های نخبه، واقعی بودن و جوابگو و متعهد بودن.

اگر ارزش ها را به عنوان مسیریاب در شرکت شما در نظر بگیریم، آنگاه اصول (Principles) شرکت مجموعه ای از مسیرهایی خواهند بود که در جلوی پای کارمندان قرار میگیرد. شرکت بین المللی تدارکات و ارسال TNT Express تفاوت این دو مفهوم را در هنگام استفاده از آنها بخوبی روشن میکند. شرکت TNT بریتانیا، که بزرگترین بازار این شرکت در اروپاست، “مراقبت از مشتری” را در کنار نه اصل کلیدی 2 می آورد، و چنین توضیح میدهد:

“گوش دادن دائمی به مشتری هایمان و ساختن روابط درجه یک با آنها، برای اینکه به ما کمک کند بهترین استانداردهای سرویس دهی و رضایت ارباب رجوع را مهیا کنیم.”

شعبه شرکت TNT در استرالیا، رویکرد دیگری دارد: علاوه بر طرح جزئیات اصول خود، چهار “ارزش بنیادی” 3 را نیز برجسته میکند، شامل: “ما قلبمان برای مشتری هایمان می تپد.” مختصر و مفید.

thr.com
thr.com

بیانیه مرام نشان می دهد حیات و ممات شرکت یا تیم ما، همان حیات و ممات مشتری و ارباب رجوع شرکت است.

مرام (Purpose)

حال «مرام» شرکت چه تفاوتی با سه مفهوم بالا دارد، مفاهیمی که با جزئیات، نوع نگاه و رفتارمان در سازمان را تعیین می کنند؟

آقای Greg Ellis، مدیرعامل سابق شرکت REA Group، گفته بود مرام شرکت این است که “پردازش دارایی ها برای کسانی که در خرید و فروش کالاها فعال هستند، ساده، کارآمد و بدون استرس شود.” این بیان از مرام شرکت، باعث شد توجه دیگران به این شرکت وارد سطح بالاتری شود، و نه فقط با تاکید بر خدمت به مشتری یا درک نیازهای آنها، بلکه مدیران و کارمندان شرکت را در موقعیت خود مشتری قرار میدهد. در ادامه میگوید: “این چیزی است که برای دیگران انجام میدهیم.” و این نوع بیان، به شدت انگیزه دهنده است، چرا که نه فقط با ذهن مشتری، بلکه با قلب مشتریان هم ارتباط برقرار میکند.” در واقع، آقای Ellis به این نوع بیان میگوید: “قلب تپنده تئوری شرکت.”

در مثال های دیگری از «مرام» شرکت، نگاهی کنیم به شرکت مالی ING 4 که می گوید: “توانمندسازی انسانها برای اینکه یک قدر در زندگی و کار خود جلوتر باشند.” یا شرکت صنایع غذایی  5 Kellogg از «مرام» خود چنین میگوید: “تغذیه خانواده باما، رشد و پیشرفت خانواده نتیجه ی کار ما” شرکت بیمه  6 IAG «مرام» خود را اینچنین بیان میکند: “کمک به همه تا خطرات احتمالی را کنترل کنند و بعد از دریافت خسارت های غیرمترقبه، توان بازیابی داشته باشند.”

حرف آخر

اگر شما در حال نوشتن «بیانیه مرام» هستند، پیشنهاد من این است: برای اینکه کارمندانتان را تشویق کنید تا بهترین باشند و خوب کار کنند، راهی پیدا کنید و نشان دهید حیات و ممات شرکت شما، همان حیات و ممات مشتریان، ارباب رجوع ها، دانشجویان، و بیماران شما است — متناسب با اینکه به کدام دسته از این افراد خدمات میدهید. کاری کنید کارمندانتان این موضوع را عمیقاً حس کنند.

  1. http://www.ericsson.com/thecompany/company_facts
  2. http://www.tnt.com/express/en_gb/site/home/about_us/about_tnt_express/company_principles.html
  3. http://www.tnt.com/express/en_lu/site/home/about_us/about/mission.html
  4. http://www.ing.com/About-us/Purpose-Strategy.htm
  5. http://www.kelloggcompany.com/en_US/our-vision-purpose.html
  6. https://www.iag.com.au/sustainable/reports/2011/purpose.shtml

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *