افراد موفق دنیا چطور با یکدیگر شبکه سازی میکنند؟

شما هر چقدر بیشتر در زندگی حرفه ای خود پیش می روید، تجربه های بیشتری بدست می آورید، با افراد جدید بیشتری آشنا خواهید شد و نیاز پیدا میکنید با افراد بیشتری شبکه ارتباطی قدرتمندی تشکیل دهید. اما همزمان سر شما نیز شلوغ تر می شود – درست مثل همان افراد موفقی که میخواهید با آنها ارتباط داشته باشید. ادامه خواندن افراد موفق دنیا چطور با یکدیگر شبکه سازی میکنند؟