حل مساله

محرک کلیدی در ابداع پنل عمومی مشاوره، سرعت تغییرات بالا، و نیاز رو به افزایش برای حل مسائل بکر و مقتضی زمان است. چنین مسائلی نیاز به افراد تازه نفس با افکار دست نخورده و ناب دارد، و خبر خوب آنکه، چنین امکانی در پارود محیا شده است.

ویژگی های مثبت این برنامه

 • ساخت کامیونیتی تخصصی حول موضوع مورد بحث
 • شناخت دقیق کارشناسان پنل، با ارزیابی در حین چالش با مساله
 • جلب توجه مخاطبان پنل به صاحب مساله، در پی کالبدشکافی صورت مساله
 • برگزاری پنل ها در محیط آکادمیک، و ارتباط بیشتر در بین دانشجوها و اساتید

نقدها به این برنامه

 • سرعت متوسط در حل مساله
 • گوناگونی و پراکندگی نظرات شفاهی
 • نیاز به تحلیلگر ثانویه برای جمع بندی

جزئیات مسیر پنل های عمومی حل مساله

 • طرح مساله
 • درخواست پنل عمومی
 • بررسی و تایید درخواست
 • ارسال فراخوان برای شرکت در پنل حل مساله
 • برگزاری پنل پس از تکمیل ظرفیت
 • مستندسازی درس-آموخته های مباحث پنل
 • تدوین و انتشار بصورت محتوای مالتی مدیا

حمایت از پنل های عمومی حاضر

پنل های عمومی حل مساله، هم در هنگام برگزاری و هم پس از انتشار عمومی درس-آموخته های پنل، فرصت مناسبی ست برای طیف قابل توجهی از نیازهای تجارت های کوچک، و همچنین واحدهای درون سازمانی تجارت های بزرگ. [اطلاعات بیشتر]

[حمایت از پنل های عمومی پارود]