صبحانه با مارکتینگ

برنامه این پنجشنبه

صبحانه 5: مارکتینگ هزینه است یا سرمایه گذاری؟

برنامه هفته های گذشته

  • صبحانه 4: برنامه مارکتینگ یک شرکت داده کاوی روی چه موضوعی باید تمرکز کند؟
  • صبحانه 3: چطور بدون افزایش تعداد کارمندان، فروش را 10 برابر کنیم؟
  • صبحانه 2: آیا اصطلاح «بازاریابی» ترجمه درستی برای کلمه Marketing است؟
  • صبحانه 1: چند درصد از اعضای یک تیم تجاری، باید برروی مارکتینگ متمرکز باشند؟