سرمایه گذاری

اجرا به عنوان

مهمترین فعالیت پارود، استفاده از منابع خود برای سرمایه گذاری در کسب و کارهای جوان است، و در شبکه اجرایی پارود، چنین فرصتی برای تجارت های کوچک محیاست. میتوان برون سپاری پروژه ها را به ابزاری برای سرمایه گذاری در تجارت خود تبدیل کرد، و با سرعت و کیفیت، پروژه های زیرساختی توسعه تجاری و درون سازمانی را تکمیل کرد.

شبکه اجرایی پارود

اجرا به عنوان سرمایه گذاری یکی از خدمات شبکه اجرایی پارود است.

شبکه اجرایی پارود، مجموعه ایست از تیم های اجرایی مستقل، که از اجرای اولین جرقه های ذهنی مدیران، تا آنالیز داده ها، از پی ریزی زیرساخت های تکنولوژی تا ساخت خود تیم ها، همه را برعهده خواهد داشت. چه در پروژه های فورس ماژور، و چه پروژه های نتیجه محور، این امکان در شبکه اجرایی پارود وجود دارد، که امکانات، منابع، و برنامه ریزی لازم برای اجرای متناسب پروژه ها فراهم گردد.

جزئیات بیشتر: شبکه اجرایی پارود info

خدمات پارود

خدمات پارود در چند لایه برای سازمان های نسبتاً بالغ در دسترس است. کلاس های آموزشی پارود روش مواجهه با مسائل کلاسیک و همه گیر را به شما خواهد آموخت. با توجه به مختصات سازمان شما، مشاوران با تجربه در مرکز مشاوره پارود شما را در حل این مسائل همراهی خواهند کرد. اگر زمان یا تجربه کافی در مواجهه با این مسائل را ندارید، شبکه اجرایی پارود مسئولیت اجرایی حل این مسائل را به عنوان پروژه بر عهده خواهد گرفت. همچنین برنامه های تحقیق و توسعه پارود در حوزه مسائل جدید و خاص در سازمان شما امکان شکل گیری دارند.

جزئیات بیشتر: خدمات پارود info