پول و درآمد

سمینار
  • سمینار فشرده
  • مفهوم پول . ارزش پول
  • ایده پولساز

در این سمینار آموزشی، نگاهی داریم به دوران پس از دانشگاه، جایی که درآمد داشتن و پول درآوردن حیاتی ست، و اغلب تبدیل به دامی برای ورود به بازی های بی ربط می شود. شکار پول و ایده پردازی برای آن، موضوع این سمینار دانشجویی ست.

سمینارهای فشرده دانشجوی شکارچی

مجموعه سمینارهای دانشجوی شکارچی، با هدف ترمیم خلاءهای دانشی و مهارتی دانشجویان دوره کارشناسی طراحی شده است. در ۹۰ دقیقه دریچه هایی گشوده خواهد شد از دغدغه های دانشجویی امروز. فرصتی پیش خواهد آمد تا به گفتگو بنشینیم، با فرصت های دیده نشده در آینده نزدیک خود آشنا شویم، و برنامه درستی برای شکار این فرصت ها طراحی کنیم.

جزئیات بیشتر: سمینارهای فشرده دانشجوی شکارچی info

سخنرانی و سمینار آموزشی

آکادمی پارود، جوانان پرانرژی و دانشجویان درآستانه پایان تحصیل را گرد هم می آورد، و پروژه های کارگاهی موفقیت آمیزی را اجرایی میکند. خروجی آکادمی پارود، مجموعه ای است از تیم های کارآزموده و منسجم.

جزئیات بیشتر: سمینار آموزشی info