دانشجوی شکارچی

سمینارهای فشرده

مجموعه سمینارهای دانشجوی شکارچی، با هدف ترمیم خلاءهای دانشی و مهارتی دانشجویان دوره کارشناسی طراحی شده است. در ۹۰ دقیقه دریچه هایی گشوده خواهد شد از دغدغه های دانشجویی امروز. فرصتی پیش خواهد آمد تا به گفتگو بنشینیم، با فرصت های دیده نشده در آینده نزدیک خود آشنا شویم، و برنامه درستی برای شکار این فرصت ها طراحی کنیم.

شرایط حضور در سمینارهای دانشجوی شکارچی

حضور برای همه دانشجویان کارشناسی، آزاد است.

سخنرانی و سمینار آموزشی

آکادمی پارود

خدمات پارود در چند لایه برای سازمان های نسبتاً بالغ در دسترس است. کلاس های آموزشی پارود روش مواجهه با مسائل کلاسیک و همه گیر را به شما خواهد آموخت. با توجه به مختصات سازمان شما، مشاوران با تجربه در مرکز مشاوره پارود شما را در حل این مسائل همراهی خواهند کرد. اگر زمان یا تجربه کافی در مواجهه با این مسائل را ندارید، شبکه اجرایی پارود مسئولیت اجرایی حل این مسائل را به عنوان پروژه بر عهده خواهد گرفت. همچنین برنامه های تحقیق و توسعه پارود در حوزه مسائل جدید و خاص در سازمان شما امکان شکل گیری دارند.

جزئیات بیشتر: آکادمی پارود info