سرمایه گذاری

مشاوره به عنوان

مشاوره به عنوان سرمایه گذاری، یکی از خدمات مرکز مشاوره پارود است، برای حل مسائل تجاری کسب و کارهای جوان، تا آزموده را دوباره نیازمایید، و زمان را صرف آزمون و خطا نکنید.

مهمترین فعالیت پارود، استفاده از منابع خود برای سرمایه گذاری در کسب و کارهای جوان است، و در مرکز مشاوره پارود نیز، چنین فرصتی برای تجارت های کوچک محیاست. با کمترین هزینه ممکن، میتوان دریافت مشاوره را به ابزاری برای سرمایه گذاری در تجارت خود تبدیل کرد، و با پرهیز از حرکت در فضای تاریک و پرخطا، به یک رشد پایدار در موفقیت اقتصادی دست یافت.

مسیر دریافت مشاوره به عنوان سرمایه گذاری

  • درخواست مشاوره به عنوان سرمایه گذاری
  • بررسی و تایید درخواست
  • گفتگو برای شناخت مدیران، سهامداران، و فعالیت های تجاری
  • شناسایی موانع سرمایه گذاری، و اعلام راه حل ها
  • اصلاح موانع و کمبودهای زیرساختی توسط مدیران کسب و کار
  • شناسایی و طرح مسائل اصلی برای توسعه تجارت
  • قرارداد همکاری و سرمایه گذاری
  • ارائه طرح های مشاوره ای و نظارت بر اجرای آنها

مرکز مشاوره پارود

اعضای هیات علمی و شبکه مشاوران با تجربه پارود، ترتیبی خواهند داد، تا آزموده را دوباره نیازمایید، و زمان را صرف آزمون و خطا نکنید. مهارت در حل مساله، و تجربه اجرایی در ده ها پروژه، دو ابزاری است که متخصصان مرکز مشاوره پارود به آن مجهز هستند.

جزئیات بیشتر: مرکز مشاوره پارود info

خدمات پارود

خدمات پارود در چند لایه برای سازمان های نسبتاً بالغ در دسترس است. کلاس های آموزشی پارود روش مواجهه با مسائل کلاسیک و همه گیر را به شما خواهد آموخت. با توجه به مختصات سازمان شما، مشاوران با تجربه در مرکز مشاوره پارود شما را در حل این مسائل همراهی خواهند کرد. اگر زمان یا تجربه کافی در مواجهه با این مسائل را ندارید، شبکه اجرایی پارود مسئولیت اجرایی حل این مسائل را به عنوان پروژه بر عهده خواهد گرفت. همچنین برنامه های تحقیق و توسعه پارود در حوزه مسائل جدید و خاص در سازمان شما امکان شکل گیری دارند.

جزئیات بیشتر: خدمات پارود info