قیمت سرویس ها

CRUD Dashboard

داشبورد مدیریتی ساختار دانش CRUDReport

سرویس CRUD به شما کمک میکند در زمان کم و با دانش فنی کم، خودتان اپلیکیشن آنلاین اختصاصی بسازید، گردش اطلاعات قسمت های مختلف کسب و کار خود را مدیریت کنید، و بلافاصله گزارش های جامع غیرتحلیلی از این اطلاعات را ببینید.

جزئیات بیشتر: داشبورد مدیریتی ساختار دانش CRUDReport info

داشبوردهای مدیریتی پارود